Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Χρήσιμο υλικό για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων της Γ' Γυμνασίου

Υλικό για χρήση των διδασκόντων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με θεματολογία συναφή με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό


Διαδικτυακή Πύλη για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας απο τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

 
 
Πρόγραμμα CURSOR για την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας

Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τωρινές και νέες δεξιότητες στον κόσμο της εργασίας, μελέτη του πανεπιστημίου του ΚΕΝΤ
Θέτωντας "Εξυπνους" Επαγγελματικούς Στόχους

Σχετικό υλικό μπορεί να βρεθεί εδώ στις σελίδες 24-25  (https://drive.google.com/file/d/1OsocU0ZH9X1d4Doz2Vmg99hIaVFMBaCa/view

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία ως οδηγό, προσπαθήστε να οργανώσετε ένα δικό σας σχέδιο δράσης.
Να είστε πολύ συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε στόχος σας πρέπει να είναι "έξυπνος".

 Παρουσίαση με θέμα Επαγγελματικός Προσανατολισμός από το Γυμνάσιο στο Λύκειο
 
Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ”JA My Career” ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την καριέρα στις STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) καθώς και άλλων κατευθύνσεων

Το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κοινωνική ευημερία (TSP) - Βιωματικές ασκήσεις

Βιωματικό εργαστήριο ασκήσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Βασεις Σχολών