Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ανοικτή επιστολή προς την Υπ.ΠΑΙ.Θ. κα Νίκη Κεραμέως από τους εκπαιδευτικούς Συ.Ε.Π.

 Πηγή

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Ως εκπαιδευτικοί με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με οργανικές θέσεις στα πρώην ΚΕΣΥ θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την προαγωγή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την επέκταση και στις δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης, Α/θμια και Β/θμια, καθώς και την αποκέντρωσή του με τη δημιουργία των ΓΡΑΣΥΠ, δομών που θα βρίσκονται σε όμορες σχολικές μονάδες, όπως προβλέπεται από τον πρόσφατο νόμο 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄/3-8-2021).

Θα θέλαμε όμως να εκφράσουμε και την αγωνία μας:

  • Για το κενό που θα υπάρξει στην παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση μέχρι την ίδρυση και στελέχωση των νέων δομών ΓΡΑΣΥΠ. Ένα κενό δηλαδή στην υποστήριξη των μαθητών/τριών, ειδικά σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στο εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα, αφού ο νόμος δεν προβλέπει μια μεταβατική περίοδο για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, όπως προβλέπει για άλλες Δράσεις (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικών Θεμάτων κλπ).
  • Για την αναπάντεχη και ξαφνική κατάργηση των οργανικών μας θέσεων (στις οποίες τοποθετηθήκαμε σύμφωνα με το ν. 4547/2018), η οποία δεν θεραπεύεται σε αρκετές περιπτώσεις με την πρόβλεψη για κατά προτεραιότητα τοποθέτηση, αφού δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο και τα ανάλογα οργανικά κενά. Στο θεσμό υπηρετούν εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, πολλοί από τους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ έχουν εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και με αυτοχρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 43 του Ν. 4823/2021, ο Θεσμός του ΣΕΠ φαίνεται ότι θα επαναλειτουργήσει πολύ αργότερα και οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία και εξειδίκευση στο ΣΕΠ θα παρέχουν διδακτικό έργο στην τάξη και όχι υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εφόσον δεν προβλέπεται η ανάλογη μεταβατική περίοδος. Αυτό αδικεί το θεσμό του ΣΕΠ, διότι στην ουσία είναι μια πολύμηνη αναστολή του θεσμού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο στους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους.

Η πρόταση των υπευθύνων ΣυΕΠ:

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε ως δίκαιο και ωφέλιμο για το εκπαιδευτικό έργο:

  • μετά την τοποθέτηση των Υπευθύνων ΣυΕΠ σύμφωνα με το 99258/Ε2/10-8-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ: «Οι εκπαιδευτικοί των θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τοποθετούνται, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της επιλογής τους στην περιοχή μετάθεσης της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ., στο οποίο υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης της επιλογής τους στην περιοχή που επιθυμούν να τοποθετηθούν, παραμένουν ως υπεράριθμοι στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση».
  • το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε ετήσια απόσπαση στην αρμόδια Δ.Δ.Ε., των Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα πρώην ΚΕΣΥ (όσων εξ ημών το επιθυμούν) για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Προκειμένου δε να µην δημιουργηθεί αναστάτωση να συνεχιστεί για τη νέα χρονιά η χρήση των ίδιων χώρων, στους οποίους μέχρι τώρα λειτουργούσε ο θεσμός ΣυΕΠ στο κάθε ΚΕΣΥ.

Με τιμή
Οι εκπαιδευτικοί µε εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Βασεις Σχολών