Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Δωρεάν e-book για τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΔΩΡΕΑΝ e-book: Από το Λύκειο ...στο Πανεπιστήμιο. Από το δημιουργό του mysep.gr

Το βιβλίο απευθύνεται στους Μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων οι οποίοι είναι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Οδηγός Σπουδών για τα ΕΠΑΛ

Δείτε εδώ ένα πλήρη οδηγό σπουδών για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) από την ομάδα του mysep.gr και με την έγκριση του Υπουργείου

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020

Τα στοιχεία αποτελούν συμπεράσματα μελέτης του Καθηγητή Π. Ε. Πετράκη, η οποία δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2014 υπό τη μορφή βιβλίου με τίτλο "The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown" από το διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave McMillan. Στην εν λόγω μελέτη παρέχονται, με τη βοήθεια διακεκριμένων επιστημόνων, ενδείξεις των μακροοικονομικών εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, καθώς και των τρεχουσών συνθηκών στην αγορά εργασίας, ενώ προτείνονται πιθανές περιοχές ανάπτυξης μετά την κρίση.

Τα Αποτελέσματα της Μελέτης

Στο βασικό σενάριο η απασχόληση συνολικά δε μεταβάλλεται σημαντικά μέχρι το 2020, καθώς η αύξηση είναι περίπου 0,02% ετησίως, με κάμψη στο μεσοδιάστημα (2016) και σταδιακή άνοδο μέχρι το 2020. Ωστόσο, παρά τη σχετική στασιμότητα στον αριθμό του εργατικού δυναμικού, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές μεταξύ των επιμέρους κλάδων της οικονομίας. Έτσι, κάθε κλάδος εμφανίζει διαφορετική μεταβολή στην απασχόληση, λόγω των υποθέσεων που έχουν γίνει αλλά και των γενικότερων εκτιμήσεων και προβλέψεων ότι η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο της ύφεσης σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, δε θα χαρακτηριστεί από το ίδιο παραγωγικό μοτίβο.
Η μεγαλύτερη ανάκαμψη στην απασχόληση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στην ελληνική οικονομία, με βάση το βασικό σενάριο αναμένεται να προέλθει -κατά σειρά μεγέθους θετικής επίδρασης- από τους τομείς των κατασκευών υλικών αγαθών, των καταλυμάτων και δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης, τη φυτική-ζωική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες, τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, τις δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και κοινωνικής μέριμνας, την αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τις πλωτές μεταφορές, την παραγωγή βασικών μετάλλων και την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων.
Δείτε περισσότερα εδώ 

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Παρουσίαση των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού


Αναλυτική παρουσία όλων των πτυχών που αφορούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Πατήστε εδώ για την παρουσίαση 

πηγή  διημερίδα Επαγγελματικού  Προσανατολισμού που διοργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Κυκλάδων στην Σύρο 29 & 30 Απριλίου 2018

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Το Σχολείο: Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου βρίσκεται στον Πύργο της Τήνου. Είναι Δημόσιο Σχολείο, και Εποπτευόμενος Φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ιδρύθηκε το 1955 με τον Νόμο 3136, και έχει τους εξής στόχους:
            Α. τη διδασκαλία της μαρμαροτεχνίας (Νόμος 3136/1955, ΦΕΚ Α΄/35/16-2-1955 άρθρο1, παρ.2), την     
                 οποία διδάσκει με έναν παγκοσμίως μοναδικό τρόπο
            Β. την προετοιμασία των σπουδαστών για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Οι 2 πρώτοι σε σειρά
                 βαθμολογίας απόφοιτοί μας κάθε χρόνο εισάγονται χωρίς επιπλέον εξετάσεις στην ΑΣΚΤ  

Περισσότερα εδώ

Βασεις Σχολών