Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

 Πηγή 

Οι έρευνες σχετικά με τις τάσεις στην απασχόληση και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας προσφέρουν ένα εύρος δεδομένων που ενδιαφέρουν όλους μας… πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια έρευνα που αποκαλύπτει τις σκέψεις νέων παιδιών, ένα βήμα πριν την τελική επιλογή τους.

Αφενός μας βοηθούν να έρθουμε κοντά στη νέα γενιά, αφετέρου να ερμηνεύσουμε και διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στον εργασιακό βίο όπως για παράδειγμα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε θέματα στελέχωσης και διατήρησης του προσωπικού τους.

Η εταιρεία Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας πραγματοποίησε έρευνα Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων με στόχο την ανάδειξη των τάσεων των προτιμήσεων των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου την περίοδο 2012- 2021.

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Προκήρυξη για εισαγωγή στο Λιμενικό (2024)

 Πηγή

Ανακοινώνεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή  ΙΔΙΩΤΩΝ  στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη, έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη.

ΔΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

Καθιέρωση πρακτικής άσκησης 22 ημερών κατά τη διάρκεια φοίτησης για τους μαθητές της Γ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

 Πηγή 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 5082/2024 (Τεύχος A’ 9/19.01.2024): Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις και το Άρθρο 23: Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια – Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 4186/2013 Στον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετά από το άρθρο 6Δ, προστίθεται άρθρο 6Ε ως εξής:

«Άρθρο 6Ε
Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια

[…]

2. α) Στα ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ’ τάξη, είκοσι δύο (22) ημέρες συνεχόμενα ή τμηματικά, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των εργαστηριακών μαθημάτων, σε φορείς του δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της περιοχής. Αν δεν εξασφαλίζονται θέσεις πρακτικής άσκησης, εφαρμόζεται το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών.

β) Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, αν οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

γ) Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.), σε σχολικό εργαστήριο ή σε χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.»

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Προκήρυξη για την εισαγωγή των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων για το 2024

 

Δημοσιεύθηκε από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη για την εισαγωγή των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων για το 2024.

Ειδικότερα, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εισαγωγή και την κατάταξη σπουδαστών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 – 2025.

Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00 το βράδυ.

Υποβολή αιτήσεων

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής, πατώντας εδώ

Ο υποψήφιος εγγράφεται στην υπόψη εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εδώ


Η αίτηση γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από το σύνδεσμο  https://www.asei-assy.mil.gr/app/login

Μπορείτε να δείτε και ένα βίντεο με οδηγίες συμπλήρωσης εδώ 

Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Κατάταξης Σε Στρατιωτικές Σχολές.

Πηγή https://www.asei-assy.mil.gr/
 
Η διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης των υποψηφίων για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024, θα λάβει χώρα στις εξής ημερομηνίες:
  • Έλληνες εσωτερικού: 29/01/2024 έως 9/02/2024
  • Έλληνες Εξωτερικού: 26 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2024 
Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στη σελίδα https://geetha.mil.gr/eisagogi-spoydaston-se-asei-assy/

Δείτε εδώ τα βασικά σημεία της προκήρυξης του Στρατού  (2024)

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι
α. Να µάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συµπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι Οργανισµοί λειτουργίας τους. 
β. Να ενηµερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

Ιδρύεται Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Κρήτης

 Πηγή esos.gr


Τη σύσταση  Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ως Γραφείο που υπάγεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθήνας, προβλέπει Σχέδιο Διάταξης  του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο σύντομα θα κατατεθεί , προς ψήφιση, στη Βουλή.

Η διαδικασία εκπαίδευσης που αφορά τη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, τον αριθμό των μελών της κάθε ομάδας, τη μορφή της εκπαίδευσης, τη διδασκόμενη ύλη και τις δοκιμασίες για την απόκτηση της σχετικής βεβαίωσης, καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 126/2000 (Α΄ 111), όπως εκάστοτε ισχύει.


Για τους κρεοπώλες:

α) Χρονική διάρκεια εκπαίδευσης:

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται σε τριακόσιες (300) ώρες συνολικά, δηλαδή πέντε (5) ώρες την ημέρα επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα επί δώδεκα (12) συνεχείς εβδομάδες, εκ των οποίων, θεωρητική διδασκαλία ογδόντα πέντε (85) ώρες, πρακτική εκπαίδευση εκατό (100) ώρες, εκπαιδευτικές επισκέψεις δέκα πέντε (15) ώρες και πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής ή τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος κρεοπωλεία εκατό (100) ώρες.

β) Αριθμός εκπαιδευομένων:

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων της κάθε ομάδας καθορίζεται μέχρι είκοσι (20) άτομα.

γ) Μορφή εκπαίδευσης:

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

αα) Θεωρητική διδασκαλία με τη βοήθεια κατάλληλων εποπτικών μέσων.

ββ) Πρακτική εκπαίδευση στα εργαστήρια των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος ή σε επιλεγμένες από αυτές εγκαταστάσεις.

γγ) Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις εκτροφής και σφαγής σφαγίων ζώων και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, συντήρησης και εμπορίας κρεάτων γενικώς.

δδ) Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος.


Δείτε όλες τις λεπτομέρειες εδώ

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023

Το επάγγελμα του Προγραμματιστή ΔΕΝ έχει πια μέλλον...

 Απο το Φθινόπωρο του 2022 και μέχρι σήμερα που δημοσιεύεται αυτό το κείμενο (περίπου 6 μήνες) η "μαγική" λέξη δεν είναι πλέον Google, Microsoft, Apple, Tesla, αλλά ChatGPT.

Το σημαντικό κομμάτι είναι το GTP που είναι τα αρχικά του Generative pre-trained transformer 

Πολλές εκθέσεις μαθητών και ακόμη περισσότερες εργασίες φοιτητών έχουν την "πινελιά" του, για να το πούμε ευγενικά...

Ωστόσο η πιο εντυπωσιακή, από τη σκοπιά ενός Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι η δήλωση μαθητή της Α' Λυκείου που από καιρό εξετάζει την προοπτική του επαγγέλματος του Προγραμματιστή και εν γένει του χώρου της Πληροφορικής, ότι "δε βλέπω πλέον μέλλον στο επάγγελμα αυτό, το ChatGPT και τα εργαλεία που θα το ακολουθήσουν θα καταργήσουν το επάγγελμα"


Τόσο για τους προβληματισμούς του συγκεκριμένου μαθητή, όσο και για τους υπόλοιπους που ενδιαφέρονται για το χώρο της Πληροφορικής ας παρακολουθήσουν το πολύ ενδιαφέρον βίντεο

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. Φ.152/141455/Α5/8-12-2023 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και την  31 Ιανουαρίου 2024 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 31η Ιανουαρίου 2024. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει να αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.153/138134/Α5/1-12-2023 (Β΄ 6861), οι υποψήφιοι που είχαν αποκτήσει πιστοποιητικά πάθησης με τους κωδικούς 26, 39, 50 και 55, (οι οποίοι καταργήθηκαν και ενσωματώθηκαν σε άλλους κωδικούς/παθήσεις με την ΚΥΑ Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069 & Διορθ. λάθους Β΄6701)), υποχρεούνται να αιτηθούν εκ νέου στις Επταμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση πιστοποιητικών με τους νέους κωδικούς.

Επιπλέον, με την ίδια ΚΥΑ, προστίθενται 3 νέοι κωδικοί/παθήσεις ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΠΑΘΗΣΕΙΣ

106

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%

107

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΙΣΜΟ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΖΟΙΕΙΔΗ Η' ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

108

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%

Για την εγκύκλιο (pdf) πατήστε εδώ.

Για την αίτηση (doc) πατήστε εδώ

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

06-12-23 Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

 Πηγή

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων  στις Πανελλαδικές εξετάσεις  έτους 2024,  για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Η απόφαση ΕΔΩ

Δείτε σε ποιες σχολές υπήρξαν αλλαγές σε σχέση με το 2023 εδώ

(Πηγή sep4u.gr)

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Παρουσίαση για Αίτηση - Δήλωση 2023-2024

Παρουσίαση με τα σημεία ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση της Αίτησης Δήλωσης των υποψηφίων την Γενικών Λυκείων, για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024

Δείτε την εδώ Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024.

 Πηγή

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2023-2024. Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας.

Πηγή 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2023.

Υποβλήθηκαν 5.543 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

  • 5.432 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.950 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 434 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 48 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
  • 72 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  • 39 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

Επίσης, υποβλήθηκαν 315 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.724 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

  • 3.853 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 3.774 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 48 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και 31 φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
  • 315 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
  • 1703 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

  • 110 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
  • 20 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2023 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από  σήμερα 9 Νοεμβρίου 2023 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023

Απολογισμός λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτική για το 2022-2023

Κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2022-2023 στη ΔΔΕ Ρεθύμνου προσφέρθηκαν υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται από πιστοποιημένο σύμβουλο  Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Περισσότεροι από 160 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου συμμετείχαν σε συνεδρίες Ατομικής Συμβουλευτικής, διερευνώντας το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον.

Με το πέρας κάθε συνεδρίας αποστέλλονταν σε αυτούς εξατομικευμένη αναφορά, υλικό και οδηγίες/προτάσεις .


Με τη χορηγία του Δήμου Ρεθύμνου αποκτήθηκε πρόσβαση στην έγκυρη πηγή πληροφόρησης “Οδηγός Σταδιοδρομίας”.


Πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, 29 ενημερώσεις / συνεδρίες Επαγγελματικές συμβουλευτικής, στις οποίες συμμετείχε το σύνολο των μαθητών της Γ' Λυκείου, αλλά και μεγάλο μέρος των μαθητών Λυκείων και Γυμνασίων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για την υλοποίησή τους χρησιμοποιήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά μέσα τηλεδιάσκεψης (Webex), όσο και φυσική παρουσία.


Λόγω της λήξης περιόδου διάθεσης του εκπαιδευτικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες αυτές, ολοκληρώνεται η παροχή των υπηρεσιών αυτών την 30ή Ιουνίου.


Οι Δωρεάν Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε αυτή τη φάση έχουν ανασταλεί 


Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025

 Πηγή

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών και έγκριση λειτουργίας για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2025 στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου, ως εξής: 26 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Αθήνας, 26 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης και 20 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Ρόδου

Διαδικασία Επιλογής:  Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής (ξεχωριστή αίτηση για κάθε Σχολή που επιθυμούν)


Ο σύνδεσμος είναι https://ste.mintour.edu.gr/Admissiontour 


Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 Πηγή

Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023  έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2023. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή:

Α. οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023, εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Β. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2023, εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας αυτόν που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο Σοβαρών Παθήσεων.

Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ειδικά για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα υπάρξει υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Εγγραφών. Σε κάθε περίπτωση, προς διευκόλυνση  όλων των επιτυχόντων, στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα παρέχεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για κάθε βήμα της εφαρμογής.

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους.  Οι επιτυχόντες που είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, αλλά έχουν προχωρήσει ήδη στη διαγραφή τους, απευθυνόμενοι κατευθείαν στη Γραμματεία του παλαιού Τμήματος/Σχολής  το προηγούμενο διάστημα (πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας), είναι επίσης υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο ίδιο σημείο της ηλεκτρονικής εφαρμογής το  Τμήμα ή Σχολή  της προηγούμενης εγγραφής. 

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Μεταξύ των υπόλοιπων στοιχείων που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική  αίτηση εγγραφής του, είναι ο αριθμός ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται προσυμπληρωμένος  με την αντίστοιχη τιμή, που ο ίδιος χρήστης συμπλήρωσε στο Μηχανογραφικό Δελτίο του, διατηρώντας όμως τη δυνατότητα τροποποίησης.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής, οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι, η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα αναίρεσης αίτησης εγγραφής που έχει καταχωρισθεί και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λανθασμένα στοιχεία στην αίτησή του κατόπιν της οριστικής υποβολής της, έχει τη δυνατότητα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος να προχωρήσει σε αναίρεση της λανθασμένης αίτησης και την υποβολή νέας. Για τη διαδικασία της αναίρεσης ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προς κατάργηση αίτησης.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται επίσης ότι, η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, πραγματοποιείται μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023  έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (31-8-2023 έως 8-9-2023) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στη Βαλκανική, στην Ευρωπαϊκή ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών κλπ.

Τέλος, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι από Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στις Γραμματείες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στη Βαλκανική, στην Ευρωπαϊκή ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου (άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111-Α’)). Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Φ.153/66380/Α5/2021 (ΦΕΚ 2449 Β΄), οι ανωτέρω μαζί με την αίτηση εγγραφής καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται  τα απαιτούμενα όπως προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και του άρθρου 9 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία ΔΕΝ εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή.

Το ΔΤ ΕΔΩ

Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 Μια πρώτη επαφή σχετικά με τις Πρακτικές Δοκιμασίες για τις Στρατιωτικές Σχολές και τα λοιπά Ένστολα Επαγγέλματα 

Δείτε στο σχετικό βίντεο  εδώ

Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

Αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ. για τα αγόρια που θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες , του 2024, προκειμένου να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Πηγή esos.gr

Αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ. για τα αγόρια που θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες , του 2024, προκειμένου να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, ο πίνακας «ΑΡΡΕΝΩΝ» της παρ. 1 της περ. Β του άρθρου 3,  της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) αντικαθίσταται ως εξής:
Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Βασεις Σχολών

Βάσεις και πληροφορίες σχολών μέσα από τον Οδηγό Σταδιοδρομίας (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)

Δείτε τις βάσεις Σχολών του έτους 2023

Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)

Μηχανογραφικό 2023 με βάσεις και ΕΒΕ 2022 πηγή sep4u.gr


Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) 

πηγή aeitei.gr

Δείτε εδώ συγκεντρωτικά τις βάσεις για όλους τους τύπους Λυκείων και για το 10%

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

Αποτελέσματα εισαγωγής: Α) υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β) υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Γ) υποψηφίων έτους 2023 στα δημόσια ΙΕΚ.

 Πηγή

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ -  ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής τους.

 

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

ΔΤ και Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2023 (5%)

 Πηγή

Ενημέρωση 20/7/2023:

20-07-23 Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, οι υποψήφιοι με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων μπορούν να πληροφορούνται την έγκριση ή απόρριψη του μηχανογραφικού τους  δελτίου και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr ή μέσω αντίστοιχου συνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από σήμερα Πέμπτη 20/7/2023  μέχρι και  τη Παρασκευή 21/7/2023 .

Για την εισαγωγή τους στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια e-mail (αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο) και password  με εκείνα της υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου σοβαρών παθήσεων(5%).

Οι υποψήφιοι των οποίων το μηχανογραφικό δελτίο έγινε δεκτό, οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Έτος γέννησης ΑΔΤ) και του βαθμού απολυτηρίου, που έχουν καταχωρισθεί στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

Στους υποψηφίους  δεν έχουν στην κατοχή τους το password ή  που δεν θυμούνται το password που χρησιμοποίησαν για την υποβολή του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, θα παρέχεται η δυνατότητα υπενθύμισης του κωδικού  μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Τονίζεται ότι, όπου στην ηλεκτρονική εφαρμογή ζητείται συμπλήρωση email, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το email που αναγράφεται το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Πηγή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες από Ελλάδα, ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση εισδοχής www.ucy.ac.cy/panellinies examinations, από τις 17 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2023 (23:59) 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου το 2023, το 2022 ή το 2021. 

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δ.Ι.Ε.Κ., έτους 2023.

 Πηγή

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2023 ξεκινούν από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 στις 13:00μ.μ. και λήγουν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 στις 24:00μ.μ..

Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Δείτε την ΕΒΕ των σχολών του ΓΕΛ εδώ

Δείτε την ΕΒΕ των σχολών του ΕΠΑΛ εδώ

Διαδικτυακή ενημέρωση σε υποψήφιους φοιτητές/τριες από Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για σπουδές στα Οικονομικά σε διαδικτυακή ενημέρωση στις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 10/7, 11:00-12:00

Τετάρτη 12/7, 10:00-11:00

Πέμπτη 13/7, 11:00-12:00

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα ενημερωθούν για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και τις σπουδές στα Οικονομικά, για τις επαγγελματικές προοπτικές των οικονομολόγων αποφοίτων, τη σχέση του Τμήματος με την αγορά, τις ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, κ.λπ.

Σύνδεσμος Πλατφόρμας Zoom
https://zoom.us/j/98602122941?pwd=MU0xTUJJTzl1VkpJVzVwdHZrM1NGdz09


Παρακαλούμε δείτε προς ενημέρωσή σας το συνημμένο Δελτίο Τύπου που αφορά την ενημερωτική εκδήλωση «Γνωριμία με τη Φυσική» που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο Ηράκλειο.

Οι ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν καταγράφηκαν σε σχετικό video, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://media.cc.uoc.gr/physics_lyceum_2023/


Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για σπουδές στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τους γονείς τους, σε διαδικτυακή συνάντηση πριν την λήξη τις προθεσμίας υποβολής των μηχανογραφικών τους τις παρακάτω ημέρες και ώρες : 

Τρίτη 4/7/23 ώρα 11πμ 

Πέμπτη 6/7/23 ώρα 11πμ 

Τρίτη 11/7/23 ώρα 11πμ 

Πέμπτη 13/7/23 ώρα 11πμ 

Ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η κάθε συνάντηση είναι : https://zoomto.me/XQGz 

Σκοπός της συνάντησης πέραν του να απαντήσουμε σε ερωτήσεις των υποψηφίων είναι να τους ενημερώσουμε για τις σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές ευκαιρίες που θα έχουν επιλέγοντας να σπουδάσουν σε αυτό. Ιστοσελίδα Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: www.math.uoc.gr Μήνυμα προς τους υποψηφίους φοιτητές και τους γονείς τους : http://users.math.uoc.gr/el/brochure.html


Βασεις Σχολών