Κλείστε Ραντεβού

Παρακαλούμε μαζί με το ονοματεπώνυμό σας συμπληρώστε το σχολείο κι ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Για να κλείσετε το ΠΡΩΤΟ ραντεβού πατήστε εδώ (διάρκεια 90 λεπτά)

Για τα επόμενα ραντεβού πατήστε εδώ (διάρκεια 30 - 60 -90 λεπτά)

Για την καλύτερη κατανόηση της Ατομικής Συμβουλευτική δείτε εδώ ένα γενικό περίγραμμα της διαδικασίας

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω του τηλεφώνου 2831053722 ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kesyp@dide.reth.sch.gr 

Γενικά ως προς την πορεία των συναντήσεων, η πρώτη συνάντηση διαρκεί περίπου 60 με 90 λεπτά. Οι επόμενες συναντήσεις μπορεί να είναι και μικρότερης διάρκειας, περίπου 30 λεπτά 

Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν και εξ αποστάσεως με τη χρήση Webex στο σύνδεσμο επικοινωνίας

https://minedu-secondary.webex.com/meet/mourikis


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Βασεις Σχολών