Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 Πηγή

26-10-22 Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφών 2022.

Υποβλήθηκαν 5.488 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

 • 5.366 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.967 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 357 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 42 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
 • 76 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
 • 46 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

Επίσης, υποβλήθηκαν 264 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.661 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

 • 3.806 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 3.728 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 46 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και 32 φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
 • 264 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
 • 1.641 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

 • 83 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
 • 14 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2022 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από  σήμερα, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023

Για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2022-2023, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προγραμματίζονται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2023. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Συμφωνα με  το με Αρ. Πρωτ. Φ11/126281/Δ7/14-10-2022 έγγραφο του ΥΠΕΘ με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το Σχολικό Έτος 2022-23».

Α. Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας εντάσσονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Περιβάλλον.  

Β.  Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τουλάχιστον 3 μήνες και υλοποιούνται:
•    στα Γυμνάσια, τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.
•    στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δύνανται να υλοποιούνται και εντός του ωρολογίου προγράμματος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Γ. Συμμετοχή Εκπαιδευτικών/Μαθητών-τριών
o    Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. 
o    Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν ΣΥΝΟΛΙΚΑ έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί και μέχρι 30 μαθητές/τριες. 
o    Κάθε μαθητής /τρια μπορεί να συμμετέχει έως και σε τρία (3) Προγράμματα

 

 Δείτε εδώ υποστηρικτικό υλικό για τον άξονα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για το 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτική μπορούν να κατεβάσουν σε μορφή .doc το Σχέδιο υποβολής προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας  
 
Για την έγκριση των Προγραμμάτων υποβάλλονται  μέχρι την Παρασκευή  31  Οκτωβρίου  2022: 
α. Σχέδιο υποβολής Προγράμματος
β. Ονομαστική κατάσταση μαθητών & μαθητριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας)
γ. Αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων (ένα ανά σχολείο)  
Επίσης,  φόρμα με τίτλο: «Πίνακας με Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων ανά Σχολική Μονάδα» και παρακαλούμε, αφού συμπληρωθεί, να την αποστείλετε (σε word) μέχρι   την Παρασκευή  31  Οκτωβρίου  2022 στην ηλεκτρ. διεύθυνση   perimb@dide.reth.sch.gr 

Δείτε εδώ το νομικό πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις
 

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Υλικό για Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

 Δείτε εδώ ενδεικτικό υλικό για τη θεματολογία των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας


Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Εικονική Επιχείρηση

Πηγή

H Εικονική Επιχείρηση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην αρχή της «εκμάθησης μέσα από την πράξη» και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου). Υλοποιείται δωρεάν από το Junior Achievement Greece σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα και όλους τους τύπους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικά Σχολεία, ΕΠΑ.Λ., Ειδικής Αγωγής, Πειραματικά). Βασίζεται στο διεθνές πρόγραμμα «Company Program» που υλοποιείται σε 117 χώρες, και θεσπίστηκε από το Junior Achievement Worldwide, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό σε θέματα επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.

Γενική Περιγραφή

Η Εικονική Επιχείρηση αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές δημιουργούν μια «εικονική» (δηλ. μη νομικά συσταθείσα) επιχείρηση, κατανοώντας όλα τα στάδια της δημιουργίας, λειτουργίας και ρευστοποίησής της. Διαμοιράζουν και αναλαμβάνουν ρόλους για να σχεδιάσουν και να παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες κοινωνικές ανάγκες, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και διακρίνονται από καινοτόμα χαρακτηριστικά. Στόχος είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών/τριών, ώστε να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική ευθύνη τους ως μελλοντικοί/ές επαγγελματίες με σεβασμό προς το κοινό καλό και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια καλλιεργούνται η ανάληψη ευθύνης, η δεξιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού, η ανάλυση αναγκών, η οργανωτικότητα, η ομαδοσυνεργατικότητα, η επικοινωνία, η διαχείριση χρόνου, η λήψη απόφασης, η επίλυση προβλημάτων, η αξία δέσμευσης στην ποιότητα και η ευθύνη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης. Επιπλέον τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν διασχολικούς μαθητικούς συνεταιρισμούς, ανταλλάσσοντας πρακτικές από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα.

Χρήσιμο υλικό για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων της Γ' Γυμνασίου

Υλικό για χρήση των διδασκόντων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με θεματολογία συναφή με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό


Διαδικτυακή Πύλη για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας απο τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

 
 
Πρόγραμμα CURSOR για την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας

Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τωρινές και νέες δεξιότητες στον κόσμο της εργασίας, μελέτη του πανεπιστημίου του ΚΕΝΤ
Θέτωντας "Εξυπνους" Επαγγελματικούς Στόχους

Σχετικό υλικό μπορεί να βρεθεί εδώ στις σελίδες 24-25  (https://drive.google.com/file/d/1OsocU0ZH9X1d4Doz2Vmg99hIaVFMBaCa/view

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία ως οδηγό, προσπαθήστε να οργανώσετε ένα δικό σας σχέδιο δράσης.
Να είστε πολύ συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε στόχος σας πρέπει να είναι "έξυπνος".

 Παρουσίαση με θέμα Επαγγελματικός Προσανατολισμός από το Γυμνάσιο στο Λύκειο
 
Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ”JA My Career” ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την καριέρα στις STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) καθώς και άλλων κατευθύνσεων

Το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κοινωνική ευημερία (TSP) - Βιωματικές ασκήσεις

Βιωματικό εργαστήριο ασκήσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στην Ελλάδα

Πηγή

Πώς εκπαιδεύονται οι Έλληνες νέοι σε τεχνικά επαγγέλματα; Μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζεται η σύγχρονη αγορά εργασίας; Πώς λειτουργεί το σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και τι πρέπει να αλλάξει;

Δείτε τη σχετική μελέτη εδώΠέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Τα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των τύπων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ισχύουν κατά το 2021-2022

Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας


1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου 2021-2022

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου 2021-2022

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΓΕΛ 2021-2022

4. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΓΕΛ 2021-2022

5. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ 2021-2022

6. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΕΠΑΛ 2021-2022

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2021-2022

8. Ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2021-2022

9. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού Γυμνασίου 2021-2022

10. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού ΓΕΛ 2021-2022

11. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου 2021-2022

12. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού ΓΕΛ 2021-2022

13. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΑΕ 2021-2022

14. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου ΕΑΕ 2021-2022 και η τροποποίησή του

15. Ωρολόγια Προγράμματα Καλλιτεχνικού Γυμνασίου 2021-2022

16. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικού Λυκείου 2021-2022

17. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Τάξης Πρότυπου ΕΠΑΛ 2021-2022

18. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 2021-2022

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Υποβολή αιτήσεων για μετακινήσεις - μετεγγραφές έτους 2022

 Πηγή


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

 • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
 • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
 • από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,
 • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
 • από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
 • από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα  ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Διευκρινίζεται ότι για τους φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία των παθήσεων - 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, και δεν τους έχουν αποδοθεί ακόμη οι ιδρυματικοί κωδικοί, το πληροφοριακό σύστημα των μετεγγραφών θ΄ ανοίξει ξανά προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση μετεγγραφής.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.        

Εδώ η απόφαση για τις αντιστοιχίες σχολών για μεταγραφές (έτος 2022)

Βασεις Σχολών