Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις πανελλαδικές εξετάσεις  • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, για ΓΕΛ
  • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, για ΕΠΑΛ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Πρόγραμμα CURSOR για την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας

Μάθετε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CURSOR που υλοποιείται με την υποστήριξη του Erasmus Plus. Το πρόγραμμα CURSOR έχει σχεδιαστεί ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα που αναζητούν εργασία (φοιτητές, ανέργους) και εργαζόμενους που αναζητούν καλύτερη εργασία, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διαχείρισης της καριέρας τους.
Οι δεξιότητες αυτές διακρίνονται σε 4 τομείς.
ΕΑΥΤΟΣ: Κατανόηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των αξιών του ατόμου.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Γνωριμία με τρόπους αξιοποίησης των ταλέντων και των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου.
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Οραματισμός του κόσμου της εργασίας, της κατάρτισης και της μάθησης.
ΔΙΚΤΥΑ: Προσδιορισμός των ατόμων και των δικτύων που μπορούν να υποστηρίξουν το άτομο στην εξεύρεση ευκαιριών για εκπαίδευση και εργασία.

Κάθε εκπαιδευτικός πόρος έχει παραχθεί σε μορφή βίντεο για να υποστηρίξει τη μάθηση σε μια ποικιλία διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Το βίντεο βρίσκεται στην πύλη ηλεκτρονικής μάθησης του έργου αλλά και στο Youtube. Όλοι οι πόροι διατίθενται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων: Ελληνικά, Αγγλικά, Πολωνικά και Ρουμανικά. Έξι πόροι έχουν αναπτυχθεί για κάθε ένα από τα θέματα Εαυτός, Δυνατά Σημεία, Ορίζοντες και Δίκτυα, τρεις από τους οποίους είναι Εισαγωγικού επιπέδου (I) και τρεις είναι Προχωρημένου επιπέδου (Α)

Εγγραφείτε στην πλατφόρμα πατώντας εδώ: http://elearningportal.tomorrow.net.pl/start
Θα χρειαστεί να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα και να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό της υλικό.

Υπενθυμίζουμε ότι καλή πρακτική ασφάλειας στο διαδίκτυο είναι να χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό κωδικό για την εγγραφή σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα ή τουλάχιστον κάτι διαφορετικό από τους κρισιμότερους κωδικούς όπως του email ή των τραπεζικών λογαριασμών.

Βασεις Σχολών