Ο Κόσμος των Επαγγελμάτων

Ταξινόμηση επαγγελμάτων ESCO (Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων)

Δείτε εδώ 203 επαγγελματικές μονογραφίες από τον ΕΟΠΠΕΠ

Δείτε εδώ παρουσιάσεις επαγγελμάτων σε μορφή βίντεο από τον ΕΟΠΠΕΠ

Δείτε εδώ Επαγγέλματα και επαγγελματικά δικαιώματα από τον ΕΟΠΠΕΠ

Παρουσιάσεις επαγγελμάτων από την εταιρία Employ

Συνεντεύξεις - παρουσιάσεις επαγγελμάτων σε μορφή βίντεο από το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Your Career

Επαγγελματικές μονογραφίες από την εταιρία Orientum

Παρουσιάσεις επαγγελμάτων από futuregeneration.gr

Παρουσιάσεις πανεπιστημιακών τμημάτων από το κανάλι στο youtube Unique Minds GR 

Παρουσιάσεις των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε μορφή Video 

Ποια θα είναι κάποια νέα επαγγέλματα το 2030 από την οπτική του Καναδικού Ιδρύματος Υποτροφιών (Inspired Minds Careers 2030)  http://careers2030.cst.org/jobs/  

Σειρά Επαγγέλματα με μέλλον από τον ΣΕΒ

30 Επαγγελματικές μονογραφίες από ΕΟΠΠΕΠ 

Δείτε εδώ μια γενική περιγραφή Επαγγελματικών Κλάδων κι εδώ 186 προγράμματα σπουδών για σχολές ενδιαφέροντος από το https://gostudy.gr/

Πόσο κινδυνεύει ένα επάγγελμα από την είσοδο του αυτοματισμού και της Ρομποτικής???
Ελεγξε το μέσω της σελίδας του BBC  

Επαγγελματικά περιγράμματα από το https://www.indeed.com/career-advice/careers  (στα Αγγλικά)

Βασεις Σχολών