Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδικές πανελλαδικού επιπέδου εξετάσεις

Ειδικές προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών:
α. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
β. στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
γ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
δ. στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σχετικά με:
  • τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα  
  • οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου,
  • τα εξεταζόμενα μαθήματα,
  • τα μόρια
  • οι προϋποθέσεις εισαγωγής,
  •  ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και
  • οι διαδικασίες συμμετοχής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση.

*Ενημέρωση 22/2/2019

Η Εγκύκλιος για τη νέα διαδικασία εισαγωγής
Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι μαθητές που τυχόν ενδιαφέρονται θα υποβάλουν την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ στα Λύκειά τους, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική.

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Τα επαγγελματικά δικαιώματα 13 ειδικοτήτων μηχανικών

δείτε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα Αφορά τις ακόλουθες 13 ειδικότητες
1. Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού
2. Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
3. Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού
4. Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
5. Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού
6. Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού
7. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού
8. Επαγγελματικά δικαιώματα Ναυπηγού Μηχανικού
9. Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού
10. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
11. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος
12. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
13.Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Τι είναι τα «Soft Skills» και γιατί είναι σημαντικά;

Στην εποχή μας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οποιοσδήποτε, είτε βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας είτε απλώς ενημερώνεται σχετικά με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας για να παραμένει ανταγωνιστικός και αποδοτικός, έχει συναντήσει σε πολλές αγγελίες εργασίας ή τουλάχιστον έχει ακούσει από τον περίγυρο του τον όρο «soft skills». Τα αποκαλούμενα «soft skills» δεν είναι παρά δεξιότητες που αναφέρονται στον συνδυασμό των διαπροσωπικών ικανοτήτων επικοινωνίας ενός ατόμου, των προσωπικών του πεποιθήσεων, της συνολικής προσέγγισης για την ζωή και την εργασία, της συναισθηματικής του νοημοσύνης και των βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του.
Τα «soft skills» συχνά αποκαλούνται, μεταξύ άλλων, και «people skills», «social skills» ή «interpersonal skills» και σε αντίθεση με τα «hard skills» τα οποία περιγράφουν το σύνολο των τεχνικών ικανοτήτων ενός ατόμου που χρησιμοποιεί για να διεκπεραιώσει μια σειρά συγκεκριμένων εργασιών στα πλαίσια ενός μόνο επαγγέλματος, τα «soft skills» εφαρμόζονται ευρέως σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και πεδία.
Σε αντίθεση με το παρελθόν και σε μία εποχή έντονου ανταγωνισμού, όπως είναι η σημερινή, είναι υψίστης σημασίας να κατέχει κάποιος αυτές τις δεξιότητες οι οποίες μπορούν να τον κάνουν να ξεχωρίσει μέσα από ένα πλήθος καλά καταρτισμένων ανθρώπων, και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για την εύρεση ή μη εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αναδεικνύει και συνοψίζει την σημασία των δεξιοτήτων αυτών είναι η φράση πολλών ειδικών την οποία πολύ συχνά ακούμε ή διαβάζουμε, σύμφωνα με την οποία «τα hard skills μπορούν να σου ‘φέρουν’ την συνέντευξη, αλλά χρειάζεσαι τα soft skills για να πάρεις -και να κρατήσεις- την δουλειά». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έρευνες του Stanford Research Institute και του Carnegie Mellon Foundation (2008), οι 500 πιο επιτυχημένοι CEO του διάσημου περιοδικού Fortune αποδεικνύουν ότι το 75% της μακροχρόνιας επιτυχίας τους είναι αποτέλεσμα των «soft skills» που κατέχουν, ενώ  μόνο κατά 25% είναι χάρις στις τεχνικές τους ικανότητες. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και μια έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Harvard, σύμφωνα με την οποία το 80% των επιτευγμάτων στην καριέρα κάποιου οφείλεται στα «soft skills», ενώ μόλις το 20% καθορίζεται από τα «hard skills».
Ωστόσο, πριν αρχίσετε να αγχώνεστε, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα «soft skills» μαθαίνονται και μεταφέρονται σχετικά εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο καθότι η ίδια τους η φύση περιστρέφεται γύρω από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κάποια από τα βασικότερα και σημαντικότερα «soft skills» αποτελούν οι δεξιότητες της επικοινωνίας, της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, της προσαρμοστικότητας, της επίλυσης προβλημάτων, καθώς και της οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. Η ικανότητα της επικοινωνίας αναφέρεται στο να μπορεί κάποιος να εκφραστεί με ακρίβεια και σαφήνεια και να είναι σε θέση να παραθέσει πληροφορίες ή να εξηγήσει με δομημένο τρόπο τα επιχειρήματα του, είτε στην περίπτωση μιας προφορικής παρουσίασης είτε μιας γραπτής έκθεσης, ενώ η συνεργασία σχετίζεται με την δυνατότητα να εργαζόμαστε επιτυχώς και αποδοτικά ως μέρος μια μικρής ή μεγαλύτερης ομάδας έχοντας έναν κοινό στόχο.
Επιπρόσθετα, η δεξιότητα της προσαρμοστικότητας αφορά στην ευελιξία και την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος τόσο να επιλύσει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν, όσο και να διαχειριστεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας εταιρείας ή της αγοράς, γενικότερα. Παράλληλα, εξίσου σημαντικά «soft skills» αποτελούν και κάποια στοιχεία της προσωπικότητας όπως η ευγένεια, η ακεραιότητα, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα, η ισχυρή εργασιακή ηθική, καθώς επίσης και άλλα προσωπικά  γνωρίσματα όπως η δημιουργικότητα, η λογική και κριτική σκέψη, η αποφασιστικότητα και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων.
Άννα-Μαρία Μπάρτζη Κοινωνική Ψυχολόγος, M.Sc.

Προσανατολισμοί Μετά το Γυμνάσιο

Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό έτος 2018-2019
 Για του μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ)
Συγγραφείς: Ανδρέας Οικονόμου, Νικόλαος Φωτίου, Κωνσταντίνος Παραστατίδης, Κωνσταντίνος Καλτσάς
Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση
ISBN: 978-618-00-0344-4
Σελίδες: 251
Έτος – Μήνας έκδοσης: Σεπτέμβριος 2018

Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.). Στις σελίδες του περιγράφεται λεπτομερώς το Γενικό Λύκειο με τη νέα του δομή, οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Επίσης το Επαγγελματικό Λύκειο με τους Τομείς και τις Ειδικότητες που προσφέρει και τα εκπαιδευτικά περιγράμματα της κάθε ειδικότητας του. Τέλος, οι διαδικασίες πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τους αποφοίτους και των δύο τύπων Λυκείων.

Πηγή Mysep.gr
Κατεβάστε το ΔΩΡΕΑΝ από εδώ

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4589,τ Α΄, 29-1-2019

Άρθρο 45
Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών
1. H παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου γίνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος.».
2. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄142), μετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α α). Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μουσικά μαθήματα:
αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.
Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
ββ) Μουσική Αντίληψη και Γνώση.
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
Τα μαθήματα αυτά βαθμολογούνται στην εκατοντάβαθμη κλίμακα.
β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση» και «Μουσική Αντίληψη» με τους εξής συντελεστές:
αα) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
ββ) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
γγ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
δδ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).».
3. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για πρώτη φορά για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.».

Βασεις Σχολών