Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Ποιές σχολές μπορούν να οδηγήσουν στο διορισμό στα σχολεία

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στάλθηκαν οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ανακοινώθηκε σήμερα από το ΑΣΕΠ.
Τα τυπικά προσόντα ένταξης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα κατηγορίας ΠΕ των ως άνω Προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία:

Πίνακας Θέσεων 1ΓΕ/2019 (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Μουσικοί)
Πίνακας Θέσεων 2ΓΕ/2019  (Όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες)

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2019-2020

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι υποστηρικτικός θεσμός των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και εποπτεία των εν λόγω προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, για το Σχολικό Έτος 2019-2020 τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας έχουν διάρκεια τέσσερις (4) έως πέντε (5) μήνες. Τα Σχέδια Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας κατά το Σχολικό Έτος 2019-2020 υποβάλλονται έως και τις 10 Ιανουαρίου 2020 στα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ., μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας έως και τις 20 Ιανουαρίου 2020.
 (Πηγή www.compass.mysch.gr)

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Πως είναι μια συνέντευξη για δουλειά στη Google?

Μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο που ελκύει το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων Πληροφορικής, είναι η Google.
Πως μπορεί να εργαστεί κάποιος εκεί?
Το ακόλουθο άρθρο δείχνει μια γενική εικόνα μια συνέντευξης για πρόσληψη στη Google. Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά σε τεχνικές δεξιότητες, αλλά και στις μη τεχνικές δεξιότητες (soft skills)

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός?

Αναδημοσιεύουμε από το sep4u.gr μια ενδιαφέρουσα σύγκριση των δύο δημοφιλων κλάδων Μηχανικών
Δείτε εδώ ή στο Youtube εδώ

Βασεις Σχολών