Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) έχει αναπτύξει πλατφόρμα ενημέρωσης σχετικά με το Εθνικό  Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)

Μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό στο  https://proson.eoppep.gr/el

Αν υπάρχει ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα, μεταβαίνοντας στο https://proson.eoppep.gr/el/ThematicAreas γίνεται προβολή πατώντας στον πράσινο μεγενθυντικό φακό μπροστά από το όνομα του τομέα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Βασεις Σχολών