Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε πανεπιστήμιο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας αυτής. Ωστόσο, οι όροι εισαγωγής διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα και το πανεπιστήμιο
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες 

Βασεις Σχολών