Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Τωρινές και νέες δεξιότητες στον κόσμο της εργασίας


Τωρινές και νέες δεξιότητες στον κόσμο της εργασίας, μελέτη του πανεπιστημίου του ΚΕΝΤ

  • Προφορική Επικοινωνία
  • Γραπτή Επικοινωνία
  • Ομαδική Εργασία
  • Γνώση οικονομικών θεμάτων
  • Ανάλυση και έρευνα
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Αποτελεσματικότητα υλοποίησης
  • Οργανωτικότητα
  • Ευελιξία
  • Διαχείριση χρόνου
Δεξιότητες στο μέλλον


Βασεις Σχολών